Kontrole wewnętrzne w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2016 r.

1. Kontrola gospodarki środkami pieniężnymi w kasie Urzędu Gminy, prowadzenie druków ścisłego zarachowania.
Protokóły kontroli do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

2. Metryczki, jednolity rzeczowy wykaz akt.
Protokóły kontroli do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

3. Aktualizacja zakresów obowiązków.
Protokół kontroli do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

4. Prawidłowość księgowania podatku od środków transportowych.
Protokół kontroli do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

5. Windykacja opłat za wieczyste użytkowanie.
Protokół kontroli do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

6. Szkolenia pracowników z zakresu zmieniających się przepisów prawnych.
Protokół do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Jankowska (25 stycznia 2017)
Opublikował: Szymon Giżycki (25 stycznia 2017, 11:57:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 230