Projekt budżetu na 2018 rok.

  Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 rok (28kB) word
Projekt Uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2018 (95kB) word
- załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2018 rok (282kB) pdf
- załącznik nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2018 rok (278kB) pdf
- załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne na 2018 rok (60kB) excel
- załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku (51kB) plik
- załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku (76kB) pdf
- załącznik nr 6 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2018 roku (52kB) excel
-załącznik nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok (52kB) excel
- załącznik nr 8 Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2018 rok (98kB) word
- załącznik nr 9 Projekt planu finansowego dochodów jednostek budżetowych na 2018 rok (31kB) excel
- załącznik nr 10 Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2018 rok - opis (48kB) word
- załącznik nr 11 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2018 rok (53kB) excel
- załącznik nr 12 Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 rok (36kB) word
- załącznik nr 13 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 (29kB) word
- załącznik nr 14 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2018 roku i (107kB) pdf
- załącznik nr 15 Dotacje przedmiotowe w 2018 roku (52kB) excel
- załącznik nr 16 Plan dochodów w działach ochrona zdrowia, gospodarka komunalna i ochrona środowiska na 2018 rok (31kB) plik
- załącznik nr 17 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 rok (899kB) word
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka (1209kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek- Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (24 listopada 2017)
Opublikował: Małgorzata Murawska (12 grudnia 2017, 14:31:21)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Murawska (13 grudnia 2017, 12:26:55)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 319