Zasady finansowania

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy uchwalanego na rok kalendarzowy.
Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami wójt przedkłada radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
Budżet uchwalany jest do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, jednak nie później niż do dnia 31 marca następnego roku budżetowego.
Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt.
Bez zgody wójta rada gminy nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu gminy.
Gospodarka finansowa gminy jest jawna.

 

metryczka


Wytworzył: Justyna Zboralska (27 czerwca 2003)
Opublikował: Justyna Zboralska (27 czerwca 2003, 08:36:14)

Ostatnia zmiana: Justyna Zboralska (27 czerwca 2003, 08:57:07)
Zmieniono: zmiana układu treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6166