Informacje dla organizacji pozarządowych

Informacje dla organizacji pozarządowych

Bezpłatne szkolenie dla Organizacji Pozarządowych i Izb Gospodarczych

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej  zaprasza na szkolenie w Toruniu w dniu 13-15 maja 2019 r. organizowane wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w [...]

Informacja dla stowarzyszeń KRS i stowarzyszeń zwykłych

Informacja dla Organizacji Pozarządowych (klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń zwykłych, stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS): [...]

metryczka