Kontrole zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka w 2017 r.

  1. Kontrola z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy –zakres kontroli obejmował prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Protokół do wglądu w jednostce szkolnej.
  2. Kontrola z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – kontrola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom VI klas oraz poszanowania praw dziecka w czasie pobytu w szkole . Protokół z kontroli do wglądu w jednostce szkolnej.
  3. Kontrola z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy -  ocena  stanu przygotowania szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.  Protokół z kontroli do wglądu w  siedzibie placówki szkolnej.
  4. Kontrola z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – kontrola dotycząca  stanu sanitarno-technicznego i dokumentacji HACCP. Protokół z kontroli do wglądu w siedzibie jednostki.
  5. Kontrola z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – kontrola stanu sanitarnego szkoły.  Protokół z kontroli do wglądu w siedzibie jednostki szkolnej.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Jankowska (26 marca 2018)
Opublikował: Szymon Giżycki (26 marca 2018, 11:23:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495