Za rok 2019

Za rok 2019

Protokół z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 r.

Poniżej można zapoznać się z Protokołem z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 r.W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej, Oferenci poproszeni zostaną o przygotowanie i [...]

Informacja o trybie składania wniosków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2019 r.

Tryb składania wniosków w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz wzory formularza wniosku i sprawozdania określa Uchwała Nr IV/14/10 Rady [...]

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 1/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie [...]

metryczka