Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika


INFORMACJA
 
UPRZEJMIE INFORMUJĘ, IŻ WYBORCY KTÓRZY NAJPÓŹNIEJ W DNIU GŁOSOWANIA TJ. 26 MAJA 2019 R. UKOŃCZĄ 75 LAT, A TAKŻE WYBORCY POSIADAJĄCY ORZECZENIE O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MAJĄ PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.
W CELU SPORZĄDZENIA AKTU PEŁNOMOCNICTWA WYBORCA SKŁADA WNIOSEK

NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 17 MAJA 2019 R.

W URZĘDZIE GMINY NOWA WIEŚ WIELKA – POKÓJ NR 20 LUB POKÓJ NR 12 W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I CZWARTKI W GODZINACH OD 7.15 DO 15.15, WE WTORKI W GODZINACH OD 7.15 DO 16.15 ORAZ W PIĄTKI W GODZINACH OD 7.15 DO 14.15.

WZORY DRUKÓW MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY NOWA WIEŚ WIELKA: www.bip.nowawieswielka.pl – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019,  STRONY INTERNETOWEJ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ: www.pkw.gov.pl LUB W URZĘDZIE GMINY NOWA WIEŚ WIELKA POKÓJ NR 20 – W GODZINACH PRACY URZĘDU.

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (72kB) word

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (64kB) word  

                                                                                        Wójt
                                                                            /-/ Wojciech Oskwarek

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek (9 kwietnia 2019)
Opublikował: Szymon Giżycki (9 kwietnia 2019, 10:39:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207