Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: w Brzozie, ul. Przemysłowa 5 (obok Gosmet Sp. z o.o.),w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Ogrodowa 2 (obok Urzędu Gminy).

PSZOKi są czynne w każdą sobotę, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy: 
od 1 listopada do 31 marca w godzinach  od 8:00 do 12:00,
od 1 kwietnia do 31 października w godzinach  od 8:00 do 14:00.

Komunikat z dnia 23 października 2020 r. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowa Wieś Wielka, dnia 24 października 2020 r. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Ogrodowej 2 będzie  NIECZYNNY. W razie potrzeby, zapraszamy do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych położonego  w Brzozie przy ul. Przemysłowej 5.

Z up. Wójta Gminy
Leszek A. Latosiński 

Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady wytworzone w gospodarstwach domowych. Nie są przyjmowane odpady z działalności gospodarczej, rolniczej, ani z działek letniskowych. Prowadzący działalność oraz RODy zobowiązani są do zawierania indywidualnej umowy na odbiór odpadów bezpośrednio z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów. Odbieranie odpadów odbywa się w ramach poniesionej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka.  


metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (17 listopada 2017)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (14 sierpnia 2019, 13:06:20)

Ostatnia zmiana: Anna Bialik-Pieszak (23 października 2020, 10:57:44)
Zmieniono: Dodanie komunikatu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2105