Wyborco, sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców.

* Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski?
* Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?
* Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?

Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.
• Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.
• Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!


Informacji udziela:

Pan Łukasz Michalik – Inspektor ds. ewidencji ludności, pokój nr 19, Tel. 52 320 68 59 lub
Pan Mirosław Bogusz – Z-ca Kierownika USC, pokój nr 12, Tel. 52 320 68 62.

WNIOSEK i DEKLARACJA O WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW (14kB) word

metryczka


Wytworzył: Łukasz Michalik (28 sierpnia 2019)
Opublikował: Łukasz Michalik (28 sierpnia 2019, 08:32:27)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (8 czerwca 2020, 13:42:55)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1346