Informacje o programie

Program Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.   
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie i/lub pożyczkę na wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu; docieplenie przegród budynku; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej); montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.   

Więcej informacji: 
Wniosek o dofinansowanie, można złożyć w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka. 
Kontakt Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka: 
· Marta Wojciechowska, tel. 52 320 68 74; 
e-mail: m.wojciechowska@nowawieswielka.pl; pokój nr 3. 
Kontakt WFOŚiGW w Toruniu: 
· Punkt Obsługi Klienta, tel. 56 62 12 370; 56 62 12 371; 
e-mail: czyste.powietrze@wfosigw.pl.      


metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (6 listopada 2019)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (6 listopada 2019, 12:38:26)

Ostatnia zmiana: Anna Bialik-Pieszak (16 listopada 2020, 09:18:41)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1450