Wybory uzupełniające do Rady Gminy 18 października 2020 r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy 18 października 2020 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka dot. spisu wyborców

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka informuje, że spisy wyborców dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w okręgu wyborczym nr 12, zarządzonych na dzień 18 października 2020 r. są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy [...]

metryczka