Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

Elżbieta  Jankowska - Główny specjalista ds. opłaty adiacenckiej i kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060  Nowa Wieś  Wielka
tel.: 52 320 68 61 
e-mail: e.jankowska@nowawieswielka.pl 
  
Do zadań koordynatora należy w szczególności: 
  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług przez Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. monitorowanie działalności Urzędu Gminy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. przedstawianie Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
Zarządzenie nr 16/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (18 września 2020)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (21 września 2020, 10:41:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 593