zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Przemysłowej i Polnej w Brzozie

zamawiający: Gmina Nowa Wieś Wielka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPL.271.32.2020.AW
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2021  12:00