Rozstrzygnięte

Rozstrzygnięte

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej o otwartym naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. bhp (w wymiarze ¼ etatu)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. bhp (w wymiarze ¼ etatu) w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej:Informuję o zakończeniu procedury naboru na w/w stanowisko i zatrudnieniu z dniem 1 [...]

Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej i dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej

KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ Przewodnicząca Komisji Konkursowej informuje, że konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej przeprowadzony w dniu 12 listopada 2007 roku został [...]

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzozie

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKODYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZOZIE Wymagania jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora szkoły wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji [...]

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Brzozie

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA W BRZOZIE Wymagania jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora szkoły wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej [...]

Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Głównego Księgowego Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana i zostanie zatrudniona od dnia 1 [...]

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej ogłasza nabór na wolne stanowisko wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi Wielkiej, praca na czas zastępstwa - Nabór zakończono

Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego w związku z ogłoszeniem z dnia 17 sierpnia 2006r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - wychowawca świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi Wielkiej. Informuję o zakończeniu procedury naboru na w/w [...]

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej ogłasza nabór na wolne stanowisko wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Brzozie - Nabór zakończono

Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego w związku z ogłoszeniem z dnia 16 sierpnia 2006r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – wychowawca świetlicy środowiskowej w Brzozie Informuję o zakończeniu procedury naboru na w/w [...]

Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielnego referenta ds. pomocy stypendialnej - Nabór zakończono

Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego w związku z ogłoszeniem z dnia 27 czerwca 2006  r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielnego referenta ds. pomocy stypendialnej. Informuję o zakończeniu procedury [...]

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielkaogłasza konkurs na stanowisko dyrektoraPrzedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania  określone w Rozporządzeniu [...]

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Brzozie

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Brzozie  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania  określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z [...]

metryczka