Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Aby zapoznać się z projektem "Rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok" kliknij Program (46kB) pdf .

Przedstawiciele zainteresowanych organizacji mogą składać propozycje dotyczące projektu programu współpracy na 2012 r. w terminie do 31 października br.

Swoje uwagi można przesyłać drogą elektroniczną na adres: promocja@nowawieswielka.pl lub na piśmie do kancelarii UG Nowa Wieś Wielka.

Z uwagi na konieczność podjęcia Uchwały do końca listopada 2011 r. przewiduje się przeprowadzenia konsultacji społecznych z początkiem w/w wymienionego miesiąca. O planowanym terminie konsultacji poinformujemy. 

Poniżej można zapoznać się z Protokołem ze spotkania z Przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka, które odbyło się 10 listopada 2011 r.

Omawiany "roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r." został skonsultowany i pozytywnie zaopiniowany przez zainteresowanych Przedstawicieli.


Protokół (423kB) pdf

Lista obecności ze spotkania (555kB) pdf

Upoważnienie (212kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy (3 października 2011)
Opublikował: Łukasz Michalik (3 października 2011, 10:39:56)

Ostatnia zmiana: Łukasz Michalik (18 listopada 2011, 11:25:55)
Zmieniono: dodanie protokołu ze spotkania z Przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbyło się 10 listopada br.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4366